Pozvánka na Valnou hromadu SKŠ v ČR svolanou na 7. 11. 2020 ke stažení: ZDE (PDF)

Počet potvrzených přihlášek na VH SKŠ v ČR 2020 – konečný stav: 13


Vážené členky a členové SKŠ v ČR –⁠ koršachoví přátelé,

vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu a vyhlášeným epidemiologickým opatřením je Řídicí komise SKŠ v ČR nucena odvolat zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR svolané na sobotu 7. 11. 2020 od 10.00 hod. 

Náhradní zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR bude svoláno až po zrušení epidemiologických opatření, která zasedání nejvyššího orgánu SKŠ v ČR reálně brání.

Funkční období členů spolkových orgánů SKŠ v ČR mělo původně skončit dnem 31. 12. 2020, avšak v souladu s aktuálně platnou legislativou pro nouzový stav se automaticky prodlužuje, a to o nanejvýš 3měsíční období, které začíná dnem, v němž pominuly důvody zabraňující konání zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR, a končí dnem konání zasedání volební Valné hromady SKŠ v ČR. Všichni členové spolkových orgánů s prodloužením funkčního období v tomto rozsahu souhlasí a písemně stvrdili, že setrvají na svých postech až do řádných voleb, které se uskuteční v rámci nejbližšího zasedání Valné hromady SKŠ v ČR (2021). 

Jménem Řídicí komise SKŠ v ČR 

Jan Židů –⁠ předseda