Ve dnech 28. – 30. 11. 2003 se konala v hotelu Sádek, který je součástí Vinařského a kulturního centra v Kojeticích na Moravě, schůze Řídící komise SKŠ v ČR.

Stručně informujeme o nejdůležitějších projednávaných bodech:

  1. Hlavní pořadatel Kongresu ICCF 2003 Jaromír Canibal podal podrobnou zprávu o Kongresu ICCF 2013 v Ostravě. Sestavením závěrečné účetní zprávy byl pověřen Bohumír Glembek. ŘK SKŠ v ČR vyslovila velký dík Jaromíru Canibalovi za jeho práci při přípravě Kongresu ICCF 2003 i během jeho konání a konstatovala, že zvolení Josefa Mrkvičky prezidentem ICCF je velkým diplomatickým úspěchem českého korespondenčního šachu.
  2. Na návrh předsedy Disciplinární komise SKŠ v ČR Jiřího Moučky byli zvoleni další dva členové této komise, a to pánové Radomír Zbořil a Břetislav Hlavica.
  3. Byly schváleny výsledky I. a II. ligy družstev.
  4. Byl schválen Soutěžní řád SKŠ v ČR pro hru e-mailem a změny Soutěžního řádu SKŠ v ČR a Klasifikačního řádu SKŠ v ČR.
  5. Do utkání Rusko – Svět byli nominováni hráči Zdeněk Nývlt, Jiří Moučka, Pavel Sváček a do anglického zvacího turnaje John Jordan Memorial hráč Petr Makovský.
  6. ŘK vzala na vědomí písemnou zprávu Josefa Mrkvičky o dosavadním průběhu XII. Světového poháru.
  7. Byl stanoven termín a místo konání příští schůze Řídicí komise SKŠ v ČR: 26. – 28. 3. 2004, Třebíč (zde se současně uskuteční setkání rozhodčích).

Miroslav Michálek – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR