Ve dnech 7. – 8. ledna 2005 se konala v Třebíči první povolební schůze Řídicí komise SKŠ v ČR, která přijala mj. tato usnesení:

  • ŘK přijala stanovisko k rezignaci Josefa Mrkvičky na post prezidenta ICCF,
  • byl schválen nový Soutěžní řád korepondenčních soutěží s účinností od 1. 2. 2005,
  • byl schválen nový způsob placení členských příspěvků a startovních poplatků,
  • byl schválen text zvacího dopisu pro turnaj "Foglar veterans" a projednány organizační záležitosti turnaje,
  • bylo projednáno uveřejnění nové LOK,
  • ŘK vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2004,
  • jmenovala Petra Buchníčka na kandidátku VV ŠSČR.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR