AKTUÁLNĚ PLATNÉ DOKUMENTY SKŠ v ČR:

Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2018

Odhadní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017

Pravidla SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF platná od 01.02.2014 se změnou čl. 4) účinnou od 01.01.2018

Pravidla SKŠ v ČR pro hru klasickou poštou platná od 01.02.2014

Zásady pro odměňování hráčů věcnými cenami v tuzemských webserverových a poštovních soutěžích SKŠ v ČR platné od 07.09.2017


Důležité upozornění:

ŘK SKŠ přijala v souvislosti s častými změnami legislativy ICCF a z nich vznikajícími nesoulady mezi některými ustanoveními Ratingových a turnajových pravidel SKŠ a systémovým nastavením webserveru ICCF zásadní opatření. Usnesením ŘK SKŠ č. 2016/46 ze dne 12.11.2016 se k 31.12.2016 v plném rozsahu ruší Ratingová a turnajová pravidla SKŠ! Od 01.01.2017 je tento dokument nahrazen z části aktuálně platným Soutěžním řádem SKŠ (viz výše) a z části aktuálně platnými „Turnajovými pravidly ICCF“ (ke stažení ZDE), přičemž s účinností od 01.01.2018 jsou „Turnajová pravidla ICCF“ nahrazena zcela novým dokumentem s názvem „Pravidla ICCF“ (ke stažení ZDE). Příslušným odvolacím orgánem ve věcech odvolání proti výkladu, postupu či rozhodnutí ŘK SKŠ v rozporu se Soutěžním řádem SKŠ, Turnajovými pravidly ICCF a nově i „Pravidly, směrnicemi a postupy ICCF“ je Kontrolní komise SKŠ. Její rozhodnutí je konečné. 


DOKUMENTY SKŠ v ČR S PŘECHODNOU PLATNOSTÍ (PLATÍ UŽ JEN PRO SOUTĚŽE ZAHÁJENÉ PŘED DATEM 01.01.2018):

Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017


VNITŘNÍ „PROCESNÍ“ PŘEDPISY SKŠ v ČR ZÁVAZNÉ PRO JEDNOTLIVÉ SPOLKOVÉ ORGÁNY:

Jednací a volební řád Valné hromady SKŠ v ČR, z. s. (nejvyšší orgán)

Jednací řád Řídicí komie SKŠ v ČR, z. s. (statutární orgán)

Jednací řád Kontrolní komise SKŠ v ČR, z. s. (kontrolní orgán)