AKTUÁLNĚ PLATNÉ DOKUMENTY:

Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2018

Odhadní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017

Pravidla SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF platná od 01.02.2014 se změnou čl. 4) účinnou od 01.01.2018

Pravidla SKŠ ČR pro hru klasickou poštou platná od 01.02.2014


Důležité upozornění:

ŘK SKŠ přijala v souvislosti s častými změnami legislativy ICCF a z nich vznikajícími nesoulady mezi některými ustanoveními Ratingových a turnajových pravidel SKŠ a systémovým nastavením webserveru ICCF zásadní opatření. Usnesením ŘK SKŠ č. 2016/46 ze dne 12.11.2016 se k 31.12.2016 v plném rozsahu ruší Ratingová a turnajová pravidla SKŠ! Od 01.01.2017 je tento dokument nahrazen z části aktuálně platným Soutěžním řádem SKŠ (viz výše) a z části aktuálně platnými "Turnajovými pravidly ICCF" (ke stažení ZDE), přičemž s účinností od 01.01.2018 jsou "Turnajová pravidla ICCF" nahrazena zcela novým dokumentem s názvem "Pravidla, směrnice a postupy ICCF" (viz čl. 1.2 písm. <c> a čl. 6.1 Soutěžního řádu platného od 01.01.2018). Příslušným odvolacím orgánem ve věcech odvolání proti výkladu, postupu či rozhodnutí ŘK SKŠ v rozporu se Soutěžním řádem SKŠ, Turnajovými pravidly ICCF a nově i "Pravidly, směrnicemi a postupy ICCF" je Kontrolní komise SKŠ. Její rozhodnutí je konečné. 


DOKUMENTY S PŘECHODNOU PLATNOSTÍ (PLATÍ UŽ JEN PRO SOUTĚŽE ZAHÁJENÉ PŘED DATEM 01.01.2017):

Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017

Ratingová a turnajová pravidla SKŠ v ČR platná od 01.02.2014

Soutěžní řád SKŠ ČR platný od 01.01.2013

Odhadní řád SKŠ ČR platný od 01.07.2011