AKTUÁLNĚ PLATNÉ DOKUMENTY:

Soutěžní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017

Odhadní řád SKŠ v ČR platný od 01.01.2017

Pravidla SKŠ v ČR pro hru prostřednictvím webserveru ICCF platná od 01.02.2014

Pravidla SKŠ ČR pro hru klasickou poštou platná od 01.02.2014

Důležité upozornění:

ŘK SKŠ přijala v souvislosti s častými změnami legislativy ICCF a z nich vznikajícími nesoulady mezi některými ustanoveními Ratingových a turnajových pravidel SKŠ a systémovým nastavením webserveru ICCF zásadní opatření. Usnesením ŘK SKŠ č. 2016/46 ze dne 12.11.2016 se k 31.12.2016 v plném rozsahu ruší Ratingová a turnajová pravidla SKŠ! Od 01.01.2017 bude tento dokument nahrazen z části aktuálně platným Soutěžním řádem SKŠ (viz výše) a z části aktuálně platnými Turnajovými pravidly ICCF (ke stažení ZDE), přičemž příslušným odvolacím orgánem ve věcech odvolání proti postupu či rozhodnutí v rozporu s Turnajovými pravidly ICCF je Kontrolní komise SKŠ. 


DOKUMENTY S PŘECHODNOU PLATNOSTÍ (PLATÍ UŽ JEN PRO SOUTĚŽE ZAHÁJENÉ PŘED DATEM 01.01.2017):

Ratingová a turnajová pravidla SKŠ v ČR platná od 01.02.2014

Soutěžní řád SKŠ ČR platný od 01.01.2013

Odhadní řád SKŠ ČR platný od 01.07.2011