Ve dnech 18. – 20. 11. 2005 se v pražském hotelu PORT uskutečnilo další zasedání ŘK SKŠ v ČR. Při 100% účasti členů Řídicí komise (Michálek, Glembek, Buchníček, Židů, Sýkora, Nývlt, Hýbl) se zasedání, nebo některé jeho části, zúčastnili i další funkcionáři SKŠ v ČR a přizvaní hosté: Sedláček, Moučka, Kočí, Jeřábek, Kukačka, Mrkvička, Canibal, Hladký, Modr.

Z nejdůležitějších usnesení byla přijata následující:

 • Vzhledem k neúčasti webmastera Jiřího Peroutíka (pracovní povinnosti), bude svolána pracovní schůzka v sestavě Michálek, Buchníček, Peroutík za účelem řešení aktuálních záležitostí webových stránek.
 • Bylo rozhodnuto vypsat Mistrovství republiky žen a Mistrovství republiky juniorů.
 • ŘK vzala na vědomí zprávu Petra Buchníčka o Kongresu ICCF v Argentině.
 • Byla schváleno přidělení "divokých karet" pro semifinále Mistrovství Evropy jednotlivců těmto hráčům: Vavrla, Soudný, Mezera a Canibal.
 • Do družstva ICCF pro olympiádu FIDE v roce 2006 byli nominováni GM Roman Chytilek a IM Petr Buchníček.
 • Byl schválen příspěvek reprezentantům ve výši 100 Kč za partii v soutěžích družstev ICCF hraných podle pravidel pro klasickou poštu (Olympiáda ICCF, ME ICCF).
 • Bylo rozhodnuto o zvýšení členských příspěvků na 200 Kč za rok, a to počínaje rokem 2007. Od téhož roku dojde ke zrušení startovních poplatků v domácích soutěžích.
 • Bylo rozhodnuto, že platby členských příspěvků a startovného budou nadále přijímány pouze formou převodu na běžný účet SKŠ v ČR.
 • ŘK vzala na vědomí situační zprávu vedoucího XII. Světového poháru Josefa Mrkvičky.
 • ŘK schválila uspořádání mezinárodního turnaje v praktickém šachu pro korespondenční hráče, a to pod názvem "Korespondenční hráči za šachovnicí". Turnaj se uskuteční v Karviné ve dnech 1. – 9. 7. 2006.
 • Byla potvrzena hlasování ŘK per rollam za období od června do listopadu 2005.
 • Byl stanoven termín a místo příštího zasedání ŘK: 21. 4. – 23. 4. 2006, Třebíč.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR

Oprava a doplnění informace v článku "Zasedání Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v ČR", který byl uveřejněn v Korespondenční rubrice č. 1/2006:

ŘK SKŠ v ČR opravuje informaci o přidělení divokých karet do semifinále Mistrovství světa jednotlivců ICCF. Bylo nesprávně uvedeno, že 4 divoké karty obdrží hráči Vavrla, Soudný, Mezera a Canibal. Ve skutečnosti však ŘK SKŠ v ČR již tři divoké karty v minulosti přidělila a uvedená jména znamenala pouze pořadí, v jakém mají být osloveni další zájemci. Jelikož pan Vavrla nabídku divoké karty přijal, byla tím kvóta pro Českou republiku již vyčerpána. ŘK SKŠ v ČR rovněž doplňuje, že za rok 2005 obdrželi divoké karty následující hráči, a to v uvedeném pořadí:

 • do SF MS: Bažantová, Peša, Mašek, Vavrla
 • do SF ME: Hýbl Vl., Plchut, Toman

JUDr. Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR