Ve dnech 13. – 15. 6. 2003 se v Praze uskutečnila druhá letošní schůze Řídicí komise SKŠ v ČR. Většina jednání byla zaměřena na přípravu Kongresu ICCF v Ostravě, ale byly projednány i další aktuální záležitosti.

 1. Bylo projednáno finační zabezpečení Kongresu, schválena smlouva s managerkou Martinou Ježkovou a do funkce tiskového mluvčího zvolen Jaromír Canibal.
 2. Řídící komise schválila a podpořila kandidaturu Josefa Mrkvičky na funkci prazidenta ICCF a alternativně na post ředitele světových turnajů.
 3. Byla schválena předběžná startovní listina Memoriálu Františka Batíka. V turnaji s XIV. kategorie s průměrným ratingem ICCF budou z českých hráčů startovat Roman Chytilek, Josef Mrkvička, Zdeněk Nývlt a Miroslav Michálek.
 4. Do funkce webmastera byl potvrzen Jiří Peroutík z Kopřivnice, jež byl pověřen úkolem vytvořit nové webové stránky SKŠ v ČR.
 5. Řídící komise vzala na vědomí zprávu Josefa Mrkvičky o dosavadním průběhu XII. Světového poháru.
 6. Byl schválen rozpočet SKŠ na rok 2003.
 7. Do funkce přesedy Disciplinární komise SKŠ v ČR byl zvolen Jiří Moučka z Velešovic.
 8. Byl schválen Odhadní řád SKŠ v ČR zpracovaný pány Jeřábkem a Lexou.
 9. Řídicí komise SKŠ v ČR rozhodla o udělení divokých karet do semifinále mistrovství světa hráčům Laurencovi, Sýkorovi, Boukalovi a Moučkovi.
 10. Miroslavem Hladkým byl prezentován nový program pro výpočet LOK SKŠ v ČR.
 11. Příští schůze ŘK se uskuteční po Kongresu ICCF 2003 v Ostravě.

Miroslav Michálek – předseda Řídicí komise SKŠ v ČR