Řídicí komise SKŠ v ČR schválila na svém posledním jednání dne 9. 11. 2019 novou výši  členských příspěvků,  změna přichází po 14 létech, naposledy došlo ke změně v roce 2005.

Nová výše členských příspěvků  byla stanovena na 400 Kč, a to od roku 2021.

Toto rozhodnutí  má své objektivní a ekonomické důvody a  podpoří  pokračování  pořádání jak domácích, tak mezinárodních turnajů,  včetně poskytování  zajímavých odměn pro úspěšné hráče.

Pro dosavadní systém placení členských příspěvků to však bude znamenat určité nezbytné kroky a  administrativní zásahy, na které vás chci upozornit:

1. Pro rok 2020 zůstávají členské příspěvky v původní výši, tj. 200 Kč. Ti, kteří se přihlásili do některé ze soutěží v roce 2019, mají dle našich pravidel tyto členské příspěvky zaplacené, proto jsme nechtěli připustit jakékoliv doplácení do nové výše.

  1. Pokud se budou hráči hlásit do soutěží startovaných v roce 2020, budou muset mít zaplacené  členské příspěvky jak pro rok 2020, tak i pro rok 2021,  to znamená pro rok 2020 ve výši 200,- Kč a pro rok 2021  ve výši  400,– Kč.

 

  1. Řada  členů SKŠ v ČR má zaplacené členské příspěvky i na další roky, tj. pro roky 2021 a dále, samozřejmě v původní  výši 200,–Kč na jeden rok.

*Pokud byly zaplaceny členské příspěvky zaplaceny  jen na rok 2021, bude nutné doplatit částku 200,- Kč do nové výše členských příspěvků.

*Pokud bylo zaplaceno na rok 2021 a 2022, tj. 2x 200,– Kč, bude platba sloučena do  úhrady příspěvků za rok 2021. Podobně se bude postupovat v případech, kdy byly zaplaceny členské příspěvky i na  další léta.

 

  1. Podle zásad ochrany osobních údajů nejsme  oprávněni poskytnout celé členské základně celkovou přehlednou tabulku o zaplacených členských příspěvcích jednotlivých  členů SKŠ v ČR. Pokud si nejste jisti/jisté, na které roky máte členské příspěvky zaplacené, obraťte se na mne, ráda obratem odpovím. Využijte k tomu můj mail: mrkvickova@skscr.cz

V případě  dalších dotazů, týkajících se placení a výše členských příspěvků, mne prosím kontaktujte na výše  uvedené mailové adrese.

Praha 25. 11. 2019

Ing. Alena Mrkvičková MBA,  ekonom SKŠ v ČR