Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (statutární orgán):

předseda Jan Židů
K Jasánkám 1195/12h
155 00  Praha 515
zidu@skscr.cz
místopředseda Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
Renčova 1605/28
621 00  Brno 21
nyvlt@skscr.cz
vedoucí ekonomického úseku Ing. Alena Mrkvičková, MBA
Houškova 533/32
326 00  Plzeň 26
mrkvickova@skscr.cz
vedoucí domácího úseku Mgr. Josef Sýkora
Palackého třída 2422
530 02  Pardubice 2
sykora@skscr.cz
vedoucí mezinárodního úseku,
stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF
(ICCF = the International Correspondence Chess Federation)
Ing. Josef Mrkvička mrkvicka_sm
Houškova 533/32
326 00  Plzeň 26
mrkvicka@skscr.cz

Kontrolní komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kontrolní orgán):

předseda RNDr. Oldřich Sedláček
č. p. 69
675 43  Domamil
sedlacek@skscr.cz
člen RNDr. Petr Kouba, MBA
Na Vyhlídce 322
533 52  Srch
kouba@skscr.cz
člen doc. Ing. Jan Lounek, CSc.
Okruhová 1116/5
155 00  Praha 515
lounek@skscr.cz

Sbor odhadců SKŠ v ČR (zajišťuje odhady neukončených partií v ryze domácích soutěžích SKŠ v ČR):

vedoucí sboru odhadců Luboš Přívozník
Sokolovská 1680/178
180 00  Praha 8
privoznik@skscr.cz
zástupce vedoucího sboru odhadců Ing. Vladislav Hýbl
Ústřední 40/34
102 00  Praha 102
hybl@skscr.cz

Další členové SKŠ v ČR podílející se na zajišťování plynulého chodu spolku:

spolupracovník vedoucího domácího úseku
Ing. Štefan Friča
spolupracovník vedoucího domácího úseku
Jiří Beneš
Žitenice
spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Michal Volf, DiS.
Dvůr Králové nad Labem
volf@skscr.cz
spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Karel Glaser
České Budějovice
glaser@skscr.cz
tvůrce a správce „DATABÁZE SOUTĚŽÍ“ s partiemi ke stažení (ve formátech PGN, PDF a CBV, resp. CBH)
Jiří Buček
Frenštát pod Radhoštěm
bucek@skscr.cz
webmasterka
Ivana Chvátalová
Praha

Rozhodčí SKŠ v ČR s certifikáty ICCF stvrzujícími dosažený kvalifikační stupeň turnajového rozhodčího ICCF:

ROZHODČÍ (řazeno abecedně) KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ SPECIALIZACE (WS, KP) E-MAILOVÁ ADRESA
Jiří Beneš 1 webserver + klasická pošta benes@skscr.cz
Ing. Štefan Friča 2 webserver frica@skscr.cz
Karel Glaser IA (International Arbiter) webserver + klasická pošta glaser@skscr.cz
Ing. Vladislav Hýbl 2 webserver hybl@skscr.cz
Ing. Josef Mrkvička 2 webserver + klasická pošta mrkvicka@skscr.cz
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. IA (International Arbiter) webserver + klasická pošta nyvlt@skscr.cz
Mgr. Josef Sýkora 2 klasická pošta sykora@skscr.cz
Michal Volf, DiS. 2 webserver volf@skscr.cz
Jan Židů 2 webserver + klasická pošta zidu@skscr.cz

Pořadí kvalifikačních stupňů od nejnižšího k nejvyššímu: 1) Level 1 TD, 2) Level 2 TD, 3) IA (International Arbiter).

Ukázka certifikátu ICCF stvrzujícího dosažení kvalifikačního stupně 2: ZDE.

Odhadci z řad členů SKŠ v ČR zapsaní v registru odhadců ICCF a působící ve službách ICCF:

ODHADCE (řazeno abecedně) TITUL ELO (2020/1) E-MAILOVÁ ADRESA
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. GM 2434 nyvlt@skscr.cz
Jan Židů GM 2610 zidu@skscr.cz