Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kolektivní statutární orgán):

Předseda / Czech CCA President Jan Židů
K Jasánkám 1195/12h
155 00  PRAHA
zidu@skscr.cz
Místopředseda / Czech CCA Vice-President Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
Renčova 1605/28
621 00  BRNO
nyvlt@skscr.cz
Ekonomka Ing. Alena Mrkvičková, MBA
Houškova 533/32
326 00  PLZEŇ
mrkvickova@skscr.cz
Vedoucí domácího úseku Mgr. Josef Sýkora
Palackého třída 2422
530 02  PARDUBICE 
sykora@skscr.cz
Vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF / Czech CCA Delegate
(ICCF = the International Correspondence Chess Federation)
Ing. Josef Mrkvička mrkvicka_sm
Houškova 533/32
326 00  PLZEŇ
mrkvicka@skscr.cz

Kontrolní komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kontrolní orgán):

Předseda Mgr. Martin Hrubčík
Na Břehu 298/25
190 00  PRAHA
hrubcik@skscr.cz
Člen Ing. Vladislav Hýbl
Ústřední 34/40
102 00  PRAHA
hybl@skscr.cz
Člen Otomar Thoma
U Jezera 2033/30
155 00  PRAHA
thoma@skscr.cz

Sbor odhadců SKŠ v ČR (zajišťuje odhady neukončených partií v domácích soutěžích SKŠ v ČR):

Vedoucí sboru odhadců Luboš Přívozník
5. května 252
415 10  TEPLICE
privoznik@skscr.cz
Zástupce vedoucího sboru odhadců Ing. Štefan Friča
Hodakova 582/27
664 41  TROUBSKO
frica@skscr.cz

Další členové SKŠ v ČR podílející se na zajišťování plynulého chodu spolku:

Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Ing. Štefan Friča
Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Jiří Beneš
Žitenice
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Michal Volf, DiS.
Dvůr Králové nad Labem
volf@skscr.cz
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Karel Glaser
České Budějovice
glaser@skscr.cz
Tvůrce a správce „DATABÁZE SOUTĚŽÍ“ s partiemi ke stažení (ve formátech CBV, PGN a PDF)
Jiří Buček
Frenštát pod Radhoštěm
bucek@skscr.cz
Webmasterka
Ivana Chvátalová
Praha

Rozhodčí SKŠ v ČR s certifikáty ICCF stvrzujícími dosažený kvalifikační stupeň turnajového rozhodčího ICCF:

ROZHODČÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ SPECIALIZACE E-MAIL
Jiří Beneš Level 2 TD webserver, klasická pošta benes@skscr.cz
Ing. Štefan Friča Level 2 TD webserver frica@skscr.cz
Karel Glaser IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta glaser@skscr.cz
Ing. Vladislav Hýbl Level 2 TD webserver hybl@skscr.cz
Ing. Josef Mrkvička IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta mrkvicka@skscr.cz
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta nyvlt@skscr.cz
Mgr. Josef Sýkora Level 2 TD klasická pošta sykora@skscr.cz
Michal Volf, DiS. Level 2 TD webserver, klasická pošta volf@skscr.cz
Jan Židů Level 2 TD webserver, klasická pošta zidu@skscr.cz

Kvalifikační stupně rozhodčích (od nejnižšího k nejvyššímu): Level 1 TD, Level 2 TD, IA (International Arbiter).

Ukázka certifikátu ICCF stvrzujícího dosažení kvalifikačního stupně Level 2 TD: ZDE.

Administrátoři SKŠ v ČR s přístupovými právy pro zavádění soutěží na webserver ICCF:   

ADMINISTRÁTOR HLAVNÍ PŮSOBNOST V RÁMCI SKŠ V ČR E-MAIL
Ing. Josef Mrkvička soutěže s mezinárodní hráčskou účastí, přátelská utkání mrkvicka@skscr.cz
Michal Volf, DiS. vybrané experimentální soutěže, přátelská utkání volf@skscr.cz
Jan Židů tuzemské soutěže s účastí domácích (českých) hráčů zidu@skscr.cz

Odhadci SKŠ v ČR evidovaní v registru odhadců ICCF a působící ve službách ICCF:

ODHADCE PANELISTA * TITUL ELO (2022/1) E-MAIL
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. NE GM 2455 nyvlt@skscr.cz
Jan Židů ANO GM 2605 zidu@skscr.cz

PANELISTA = člen užší skupiny odhadců ICCF (tzv. panelistů), kteří revidují výsledky některých prvoinstančních odhadů.