Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (statutární orgán):

Předseda / Czech CCA President Jan Židů
K Jasánkám 1195/12h
155 00  Praha 515
zidu@skscr.cz
Místopředseda / Czech CCA Vice-President Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
Renčova 1605/28
621 00  Brno 21
nyvlt@skscr.cz
Vedoucí ekonomického úseku Ing. Alena Mrkvičková, MBA
Houškova 533/32
326 00  Plzeň 26
mrkvickova@skscr.cz
Vedoucí domácího úseku Mgr. Josef Sýkora
Palackého třída 2422
530 02  Pardubice 2
sykora@skscr.cz
Vedoucí mezinárodního úseku a stálý delegát SKŠ v ČR při ICCF / Czech CCA Delegate
(ICCF = the International Correspondence Chess Federation)
Ing. Josef Mrkvička mrkvicka_sm
Houškova 533/32
326 00  Plzeň 26
mrkvicka@skscr.cz

Kontrolní komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s. (kontrolní orgán):

Předseda RNDr. Oldřich Sedláček
č. p. 69
675 43  Domamil
sedlacek@skscr.cz
Člen RNDr. Petr Kouba, MBA
Na Vyhlídce 322
533 52  Srch
kouba@skscr.cz
Člen doc. Ing. Jan Lounek, CSc.
Okruhová 1116/5
155 00  Praha 515
lounek@skscr.cz

Sbor odhadců SKŠ v ČR (zajišťuje odhady neukončených partií v ryze domácích soutěžích SKŠ v ČR):

Vedoucí sboru odhadců Luboš Přívozník
5. května 252
415 10  Teplice
privoznik@skscr.cz
Zástupce vedoucího sboru odhadců Ing. Vladislav Hýbl
Ústřední 40/34
102 00  Praha 102
hybl@skscr.cz

Další členové SKŠ v ČR podílející se na zajišťování plynulého chodu spolku:

Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Ing. Štefan Friča
Spolupracovník vedoucího domácího úseku
Jiří Beneš
Žitenice
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Michal Volf, DiS.
Dvůr Králové nad Labem
volf@skscr.cz
Spolupracovník vedoucího mezinárodního úseku
Karel Glaser
České Budějovice
glaser@skscr.cz
Tvůrce a správce „DATABÁZE SOUTĚŽÍ“ s partiemi ke stažení (ve formátech PGN, PDF a CBV, resp. CBH)
Jiří Buček
Frenštát pod Radhoštěm
bucek@skscr.cz
Webmasterka
Ivana Chvátalová
Praha

Rozhodčí SKŠ v ČR s certifikáty ICCF stvrzujícími dosažený kvalifikační stupeň turnajového rozhodčího ICCF:

ROZHODČÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ SPECIALIZACE E-MAIL
Jiří Beneš 1 (mentor: IA Z. Nývlt) webserver, klasická pošta benes@skscr.cz
Ing. Štefan Friča 2 webserver frica@skscr.cz
Karel Glaser IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta glaser@skscr.cz
Ing. Vladislav Hýbl 2 webserver hybl@skscr.cz
Ing. Josef Mrkvička 2 webserver, klasická pošta mrkvicka@skscr.cz
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. IA (International Arbiter) webserver, klasická pošta nyvlt@skscr.cz
Mgr. Josef Sýkora 2 klasická pošta sykora@skscr.cz
Michal Volf, DiS. 2 webserver, klasická pošta volf@skscr.cz
Jan Židů 2 webserver, klasická pošta zidu@skscr.cz

Kvalifikační stupně rozhodčích (od nejnižšího k nejvyššímu): Level 1 TD, Level 2 TD, IA (International Arbiter).

Ukázka certifikátu ICCF stvrzujícího dosažení kvalifikačního stupně 2: ZDE.

Administrátoři soutěží pořádaných SKŠ v ČR s přístupovými právy k jejich zavádění na webserver ICCF a editaci:   

ADMINISTRÁTOR HLAVNÍ PŮSOBNOST E-MAIL
Ing. Josef Mrkvička soutěže s mezinárodní hráčskou účastí, přátelská utkání mrkvicka@skscr.cz
Michal Volf, DiS. propagační a experimentální soutěže, přátelská utkání volf@skscr.cz
Jan Židů tuzemské soutěže s účastí domácích (českých) hráčů zidu@skscr.cz

Odhadci SKŠ v ČR evidovaní v registru odhadců ICCF a působící ve službách ICCF:

ODHADCE TITUL ELO (2020/4) E-MAIL
Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. GM 2439 nyvlt@skscr.cz
Jan Židů GM 2611 zidu@skscr.cz