Momentky ze zasedání náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR, která se konala v sobotu 19. 3. 2016 od 10 do 14 hod. v zasedací místnosti koleje UK Kajetánka na pražském Břevnově. Do prezenční listiny se zapsalo, resp. podepsalo celkem 20 členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím… 

Poděkování za pořízení a poskytnutí fotografií z jednání patří M. Dědinovi a O. Sedláčkovi.

IMG_1001

Poslední přípravy před zahájením zasedání.

IMG_1002

Až se všichni usadí, může se začít. 

19.03.2016

Odstupující a současně znovuzvolená Řídicí komise SKŠ v ČR. Zleva: Josef Sýkora, Alena Mrkvičková, Jan Židů (předseda), Josef Mrkvička, Zdeněk Nývlt (místopředseda).

IMG_1000

Štefan Friča, předseda mandátové komise, se v krátké "rauchpauze" posilňuje před dalším jednáním.

IMG_1003

IMG_1004

IMG_1007

IMG_1006

IMG_1009

Jan Židů, předsedající VH.

IMG_1010

IMG_1012

Josef Sýkora a Alena Mrkvičková.

IMG_1011

 

IMG_1014

Josef Mrkvička, předseda návrhové komise, a napravo od něj Zdeněk Nývlt, zapisovatel VH.

IMG_1016

IMG_1005

CIMG0598

Materiály nutné pro hladký průběh jednání: pozvánka s pořadem jednání, návrh Jednacího a volebního řádu SKŠ v ČR, návrh Stanov SKŠ v ČR, prezenční listina VH a kandidátní listiny pro volby do kolektivních orgánů SKŠ v ČR.

CIMG0597

CIMG0602

CIMG0606

CIMG0596

Obložené chlebíčky a zákusky z vyhlášené "Chlebíčkárny Letná" byly skvělé a všem moc chutnaly.

CIMG0594

 

Po skončení zasedání čekal všechny jeho účastníky zasloužený "dotovaný" oběd v příjemném prostředí nedaleké restaurace Břevnovka.

I za tyto momentky od jídelního stolu patří velký dík M. Dědinovi a O. Sedláčkovi.

CIMG0609

Nalevo vpředu Petr Laurenc, za ním Jan Židů; napravo vpředu Zdeněk Nývlt, za ním Josef Mrkvička.

CIMG0610

Skoro mimo záběr Miroslav Dědina (v modré bundě), úplně vpravo vpředu Karel Vinš.

CIMG0611

Vlevo vpředu Vladimír Krett, za ním Martin Hrubčík.

IMG_1025

Štefan Friča a Karel Černovský.

IMG_1027

    Petr Boukal, finalista 28. MS ICCF, a zátylek Petra Kouby

IMG_1026

      Josef Mrkvička a Zdeněk Nývlt.

IMG_1022

Oldřich Sedláček, Jan Židů a Josef Sýkora.

IMG_1020

Bohumír Glembek a Vladislav Hýbl.

IMG_1021

Oldřich Sedláček, Jan Židů a stojící Josef Sýkora.

IMG_1019

Otomar Thoma a jeho iPhone se Stockfishem 7.

IMG_1018

Některé záběry by někomu mohly připomínat železniční jídelní vůz.

IMG_1017

A ještě jednou pohled do "jídelního vagónu", tentokrát však z druhé strany stolu.