Momentky ze zasedání náhradní volební Valné hromady SKŠ v ČR, která se konala v sobotu 19. 3. 2016 od 10 do 14 hod. v zasedací místnosti koleje UK Kajetánka na pražském Břevnově. Do prezenční listiny se zapsalo, resp. podepsalo celkem 20 členů SKŠ v ČR s hlasem rozhodujícím… 

Poděkování za pořízení a poskytnutí fotografií z jednání patří M. Dědinovi a O. Sedláčkovi.

IMG_1001

Poslední přípravy před zahájením zasedání VH.

IMG_1002

Až se všichni usadí, může se začít. 

19.03.2016

Odstupující a současně znovuzvolená Řídicí komise SKŠ v ČR. Zleva: Josef Sýkora, Alena Mrkvičková, Jan Židů (předseda), Josef Mrkvička, Zdeněk Nývlt (místopředseda).

IMG_1000

V krátké "rauchpauze" je zapotřebí se na další průběh jednání posilnit.

IMG_1003

IMG_1004

IMG_1007

IMG_1006

IMG_1009

Jan Židů, předseda SKŠ v ČR a současně předsedající VH.

IMG_1010

IMG_1012

 

IMG_1011

 

IMG_1014

 

IMG_1016

IMG_1005

CIMG0598

Materiály nutné pro hladký průběh jednání: pozvánka s pořadem jednání, návrh Jednacího a volebního řádu SKŠ v ČR, návrh Stanov SKŠ v ČR, prezenční listina VH a kandidátní listiny pro volby do kolektivních orgánů SKŠ v ČR.

CIMG0597

CIMG0602

CIMG0606

CIMG0596

Obložené chlebíčky a zákusky z vyhlášené "Chlebíčkárny Letná" byly skvělé a všem moc chutnaly.

CIMG0594

 

Po skončení zasedání čekal všechny jeho účastníky zasloužený "dotovaný" oběd v salonku nedaleké restaurace Břevnovka. 

I za tyto momentky od jídelního stolu patří velký dík M. Dědinovi a O. Sedláčkovi.

CIMG0609

 

CIMG0610

 

CIMG0611

 

IMG_1025

 

IMG_1027

    

IMG_1026

      

IMG_1022

 

IMG_1020

 

IMG_1021

 

IMG_1019

 

IMG_1018

 

IMG_1017