Přímé načtení příslušné sekce na webserveru ICCF: Elo ICCF

Pro výpis všech hráčů z ČR zadejte Czech Republic v položce Country a potvrďte kliknutím na tlačítko Selective List umístěné o něco níže. 

Hráče na takto získaném výpisu lze dále řadit podle identifikačního čísla ICCF (ID ICCF), státní příslušnosti (Country), titulu (Title), příjmení (Name), celkového počtu započítaných partií (Games) nebo hodnoty ratingu (Rating), a to vzestupně i sestupně. Stačí vždy jen kliknout na název příslušného sloupce umístěného úplně nahoře (ID ICCF, Country, Title, Name, Games, Rating), přičemž každým kliknutím na jeden a ten samý název sloupce se změní vzestupné řazení hráčů na sestupné, a naopak.