Odkaz pro přímé načtení příslušné sekce na serveru ICCF: Elo ICCF.

Zobrazí se aktuální mezinárodní ratingová listina všech aktivních hráčů s fixním ratingem: 

Pro získání ratingové listiny českých hráčů je zapotřebí v kolonce s popiskem „Země“ zadat možnost „Česká republika“ a potvrdit tuto volbu kliknutím na tlačítko „Vlastní výběr“, které je umístěné o něco níže.

Vygeneruje se aktuální ratingová listina všech českých aktivních hráčů s fixním ratingem:

Obdobným způsobem můžeme samozřejmě nahlížet i do ratingových listin ostatních zemí. Stačí si jen vybrat požadovanou zemi a toto nastavení opět potvrdit prostřednictvím tlačítka „Vlastní výběr“.

Hráče na takto pořízených výpisech lze pak dále řadit podle jejich identifikačního čísla ICCF (sloupec „ICCF ID“), státní příslušnosti (sloupec „Země“), titulu ICCF (sloupec „Titul“), příjmení (sloupec „Jméno“), celkového počtu jejich doposud odehraných partií (sloupec „Partie“), hodnoty/výše ratingu (sloupec „Rating“) atp., a to vzestupně i sestupně. Stačí vždy jen kliknout na popisek příslušného sloupce umístěného úplně nahoře (ICCF ID, Země, Titul, Jméno, Partie, Rating atd.), přičemž každým kliknutím na jeden a ten samý popisek sloupce se změní vzestupné řazení hráčů na sestupné, a naopak.

Ratingová listina vychází čtvrtletně, a to s platností pro tato jednotlivá období:

  • 1. leden až 31. březen (započtení partií skončených v kvartálu od 1. září do 30. listopadu);     
  • 1. duben až 30. červen (započtení partií skončených v kvartálu od 1. prosince do 28., popř. 29. února);
  • 1. červenec až 30. září (započtení partií skončených v kvartálu od 1. března do 31. května);
  • 1. říjen až 31. prosince (započtení partií skončených v kvartálu od 1. června do 31. srpna).

Zobrazení konkrétní ratingové listiny docílíme tak, že ve 2. kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (ta napravo) zvolíme číselné označení období, pro který má, popř. měla požadovaná ratingová listina platnost. Bude-li nás tedy zajímat např. ratingová listina platná pro čtvrtletí od 1. ledna do 31. března 2020 (viz výše vložené vzorové screenshoty), do kolonky jednoduše zadáme číselné označení „2020/1“ (rok/čtvrtletí). 

Kromě ratingové listiny pro klasický šach je obdobně k dispozici i ratingová listina pro tzv. Fischerovy šachy (též Chess 960). Ta se zobrazí, změníme-li v 1. kolonce s popiskem „Ratingová listina“ (ta nalevo) nastavení možnosti „Šachy“ na „Chess 960“. I pro tuto ratingovou listinu platí prakticky úplně to samé, co je uvedeno výše.