Předkolo 41. MS v KŠ, divoké karty do cyklu MS 2017

Vážení přátelé! S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 41. MS v KŠ. Lze se hlásit jak do poštovních, tak do webserverových skupin, u poštovních skupin je však velmi malá pravděpodobnost jejich naplnění. Uzávěrka přihlášek: 10. 2. 2017, start turnaje: 20. 3. 2017. Přihlášky zasílejte jako obvykle na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ…

Tematické turnaje ICCF – rok 2017

Vážení přátelé, níže uvádím tematické turnaje vypsané ICCF pro rok 2017. Startovné za 1 skupinu činí 290,- Kč a je splatné společně s přihláškou. Přihlášený hráč musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ nejméně na běžný a následující rok. Přihlášky zasílejte jako obvykle e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a…

Hlavní závěry Kongresu ICCF 2016 v Brémách

Přátelé! Do sekce webu Dokumenty ICCF byl pro Vaši informaci vložen dokument "Hlavní závěry Kongresu ICCF v Brémách", dostupný na http://web-skscr.ipodnik.com/wp-content/uploads/2016/08/Hlavni_zavery_z_Kongresu_ICCF_2016_v_Bremach.pdf. Na rozdíl od minulých let, kdy byly závěry z Kongresu publikovány ve formě příspěvku a po posunu do nižších pater webu zmizely ze zorného pole čtenářů, budou tentokrát závěry z Kongresu čtenářům jednoduše dostupné…

Oznámení o přechodném uzavření kanceláře vedoucího Mezinárodního úseku

Oznamuji všem hráčům, že v době od 14. 8.2016 do 20. 8. 2016 včetně bude uzavřena kancelář vedoucího MÚ z důvodu jeho účasti na Kongresu ICCF v Německu. V té době nebudou přijímány a vyřizovány žádné přihlášky do postupových turnajů ICCF (O, H, M Class), postupových turnajů Evropské zóny, turnajů GMN/MN, turnajů ICCF Aspirers a…

Naše družstva v Olympiádách

Vážení přátelé, není pochyb o tom, že Olympijským hrám v Riu de Janeiro naše koršachové olympiády konkurovat nemohou a i na pohled jsou výrazně méně atraktivní. Přesto bychom rádi připomněli, že v nedávné minulosti začaly, popř. v dohledné době začnou dvě soutěže, které si zaslouží alespoň letmou pozornost našich korespondenčních hráčů. Finále 19. Olympiády Finále…