Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje finále 29. Mistrovství České republiky

Informace pro členy SKŠ v ČR Vážení přátelé – koršachisté, Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje finále 29. Mistrovství České republiky Startuje se 1. května 2017. Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů. Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově. Právo účasti mají…

Turnaj družstev Memoriál Esko Nuutilainena, Předkolo

ICCF vyhlašuje turnaj družstev Memoriál Esko Nuutilainena. Každá členská země ICCF může nominovat do této soutěže jedno 6členné družstvo, turnaj se bude hrát na webserveru ICCF ve dvou stupních, Předkolo a Finále. Hráči musí mít Elo ICCF 2017/2 nebo aktuální Elo FIDE menší než 2300, hráči musí být řádnými členy SKŠ v ČR.  Hráčům bez…

Korespondenční rubriku v Československém šachu vede od č. 01/17 GM Jiří Dufek!

Od lednového vydání měsíčníku ČESKOSLOVENSKÝ ŠACH (redakční uzávěrka 1. 1. 2017) se rubriky KORESPONDENČNÍ ŠACH ujala k radosti nás všech ikona českého korespondenčního šachu, nejúspěšnější hráč vítězného družstva v 16. Olympiádě ICCF (10 bodů z 12 partií!), člen Topalovova realizačního týmu, skvělý teoretik, analytik a glosátor, GM Jiří Dufek z Ústí nad Labem! Pokud si…

Předkolo 41. MS v KŠ, divoké karty do cyklu MS 2017

Vážení přátelé! S okamžitou platností je možno hlásit se do Předkola 41. MS v KŠ. Lze se hlásit jak do poštovních, tak do webserverových skupin, u poštovních skupin je však velmi malá pravděpodobnost jejich naplnění. Uzávěrka přihlášek: 10. 2. 2017, start turnaje: 20. 3. 2017. Přihlášky zasílejte jako obvykle na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ…

Tematické turnaje ICCF – rok 2017

Vážení přátelé, níže uvádím tematické turnaje vypsané ICCF pro rok 2017. Startovné za 1 skupinu činí 290,- Kč a je splatné společně s přihláškou. Přihlášený hráč musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ nejméně na běžný a následující rok. Přihlášky zasílejte jako obvykle e-mailem na adresu international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a…