Pozvánka na Valnou hromadu SKŠ v ČR svolanou na 28. 8. 2021!

Vážené členky a členové SKŠ v ČR –⁠ koršachoví přátelé, protože epidemiologická opatření zabraňující svolání a uskutečnění zasedání nejvyššího spolkového orgánu, tj. Valné hromady SKŠ v ČR, naštěstí již pominula, dovoluji si Vás jménem Řídicí komise SKŠ v ČR pozvat na odloženou volební Valnou hromadu SKŠ v ČR (původně plánovaný termín: 7. 11. 2020), která…

Světový pohár družstev

Vážení přátelé, ICCF ohlašuje nový Světový pohár družstev. Všechny národní federace jsou zvány přihlásit se do této soutěže hrané na webserveru ICCF. Každá může přihlásit družstva: All member federations (MF) are invited to enter this event played on the ICCF webserver. Either may enter teams: Individuální národní federace Skupiny federací (Např. družstvo Beneluxu reprezentující Belgii, Lucembursko…