SPĚCHÁ! Zvací turnaj Ruská zima 2018

Vážení přátelé, Ruská federace KŠ organizuje mezinárodní zvací turnaj “Ruská zima 2018” a zve 1 našeho hráče, člena SKŠ. Nižší kategorie: I-L (v závislosti na přihláškách)  Počet hráčů: 13 Hraje se na webserveru ICCF Pravidla: ICCF standardní časová kontrola 120 dnů na partii, následně 10 tahů za 10 dnů, dvojnásobné počítání času po 20 dnech…

Medaile pro držitele titulů CCE a CCM

Vážení přátelé, jak bylo zmíněno již v předchozím příspěvku, Kongres ICCF 2017 konaný v Bulharsku rozhodl většinou hlasů delegátů, že všichni držitelé titulů CCE a CCM mají nárok na medaile proti úhradě 10 eur. Za tímto účelem bude do osobního profilu každého držitele titulu CCE či CCM zavedeno platební tlačítko „Buy Medal“ (česky „Kup si medaili“).…

22. Světový pohár ICCF

Vážení přátelé! ICCF oznamuje, že Nizozemská federace korespondenčního šachu bude hlavním organizátorem 22. Světového poháru hraného na webserveru ICCF. Hlavním pořadatelem turnaje byl jmenován Joop Jansen. Turnaj se hraje na webserveru ICCF a bude organizován ve třech stupních. Tempo hry: 40 dní na 10 tahů. Zdvojené počítání času po 20 dnech. Řádná dovolená 45 dnů…

Tematické turnaje ICCF – rok 2018

Informace pro členy SKŠ v ČR   Tematické turnaje ICCF – rok 2018 Vážení přátelé, níže uvádím tematické turnaje vypsané ICCF pro rok 2018. Startovné za 1 skupinu činí 290,- Kč a je splatné společně s přihláškou. Přihlášený hráč musí mít jako obvykle zaplaceny členské příspěvky SKŠ nejméně na běžný a následující rok. Přihlášky zasílejte jako…