Informace o vyhlášení Letního poháru

Vážení přátelé, ŘK SKŠ vyhlásila nové a také neobvyklé soutěže díky právu účasti! Jarní pohár – odstartoval 20.03.2017 za účasti 19 hráčů a současný stav lze nahlédnout zde: https://www.iccf.com/event?id=66159  A teď další důležité informace……  Další letošní poháry startují v uvedených termínech a můžete se do nich přihlásit průběžně!!  Stav přihlášek ke dni 13.5.2017……………..  Letní pohár –…

Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje finále 29. Mistrovství České republiky

Informace pro členy SKŠ v ČR Vážení přátelé – koršachisté, Řídicí komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje finále 29. Mistrovství České republiky Startuje se 1. května 2017. Hraje se jednokolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti alespoň 13 hráčů. Při nedostatku přihlášených může vedoucí DÚ povolit start s nižším počtem účastníků, popř. i dvoukolově. Právo účasti mají…

Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé, konec léta se blíží, a tak je čas přihlásit se do nějakých soutěží, abyste jejich partie mohli prohánět na svých mašinkách………..o:))))))) Nabízím Vám účast v turnajích, které zahájí do konce tohoto roku i s dosud přihlášenými hráči a podmínkami pro hraní v nich…………… 16. Mistrovství České republiky veteránů hrané na webserveru ICCF bude…

12. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev

Řidící komise Sdružení korespondenčního šachu v České republice vypisuje 12. Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev. Přihlašovat se mohou i neúplná družstva (trojice, dvojice i jednotlivci) a ta budou doplněna pořadatelem. Přihlášky přijímá Mgr.Josef Sýkora mgrjs@seznam.cz nebo sykora@skscr.cz nejpozději do 11. 01. 2016! Nutnou podmínkou jsou uhrazené členské příspěvky na roky 2016 a 2017 a zaplacení startovného ve výši 160 Kč.