Nová výše startovného v turnajích ICCF od 01.01.2022!

Na základě výsledků hlasování Kongresu ICCF 2021 došlo u turnajů organizovaných ICCF s účinností od 01.01.2022 k plošnému snížení výše startovních poplatků za účast hráčů v soutěžích, tj. startovného, což se nutně promítlo i do nově sestaveného sazebníku startovného ICCF pro členy SKŠ v ČR, kteří v případě podání přihlášky a platby startovného ICCF prostřednictvím SKŠ v…

P50 – 15. MČR-4D startuje již 01.02.2022 – neváhejte s přihláškou!

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje: 15. MČR čtyřčlenných družstev hrané prostřednictvím webserveru ICCF, které odstartuje již 1. února 2022! Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti nejvýše 9 družstev! Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech čtyř hráčů! Neváhejte tedy s přihláškou!! Přihláška družstva musí obsahovat: a) přesný název družstva,…

Gheorghe Rotariu Memorial (Rumunsko)

Vážení přátelé, Rumunská centrální komise korespondenčního šachu s potěšením oznamuje pořádání mezinárodního zvacího turnaje na památku ICCF GM Gheorghe Rotariu. Memoriál se uskuteční na serveru ICCF a bude sestávat ze 2 skupin s 13-15 hráči. Do každé skupiny je zván 1 český hráč: Skupina A: plánovaná kategorie 8-9, minimální rating 2426 Skupina B: plánovaná kategorie…