Informace pro členy SKŠ v ČR

Vážení přátelé,

Vánoce jsou za dveřmi a tím bohužel i další nový rok 2018 před námi. Nadělte si hezký dáreček, který Vám následně předkládám…

Řídící komise SKŠ v ČR vypisuje:

13. MČR čtyřčlenných družstev
hrané prostřednictvím webserveru ICCF, které odstartuje již 1. února 2018!

Hraje se dvoukolově, prostřednictvím webserveru ICCF, za účasti nejvýše 9 družstev! Do soutěže budou přijata družstva s nejvyšším součtem Elo všech čtyř hráčů! Neváhejte tedy s přihláškou!!

Přihláška družstva musí obsahovat:
a) přesný název družstva,
b) jméno kapitána družstva,
c) jméno zástupce kapitána družstva,
d) soupisku družstva v pořadí podle jednotlivých šachovnic s těmito údaji:
               – jméno a příjmení hráče,

.Všichni hráči musí mít zaplacené členské příspěvky na dobu soutěže, tedy roky 2018 a 2019  a startovné 160Kč.  

!! Přihlásit se mohou i jednotlivci, ze kterých vytvořím družstva!!  

Osoba odpovědná za organizaci turnaje: Mgr. Josef Sýkora – vedoucí DÚ
Přihlášky zasílejte nejpozději do 07.01.2018 na e-mailovou adresu DÚ: home@skscr.cz

Pohodové Vánoce a hodně úspěchů, především pevné zdraví a potěšení ze života přeje

Mgr.Josef Sýkora
mgrjs@seznam.cz
MT 732187197

Pardubice 19.12.2017